RAPIDEX ENGELSKTALANDE KURS PDF NEDLADDNING

Rapidex engelsktalande kurs är en av de stora bok för lärande och öva talad engelska. Denna bok är skriven i det praktiska sättet att lära sig engelska lätt. I denna bok de olika konversation praxis ges som kommer att bli mer fördelaktigt för dig när du tränar den med dina vänner.
Den praktiska metoden i denna bok lockar fler och fler tittare eftersom denna bok försöker lära dig på ett realistiskt och fantastiskt sätt.

Hämta komplett Rapidex bok:

Låt mig säga er alla att bokmärket för Rapidex engelsktalande kurs är bäst i alla andra engelska läroböcker, det viktigaste i denna bok är att i denna bok hittar du något nytt att lära sig i den här boken. Det är också förklarat för dig hur man pratar med någon annan, liksom du hittar i den här boken hur och hur och var du du kommer också att få viktig information om hur man pratar med det, som om du skulle prata med chefen på vägen du går till banken. Detta förklarades också för er. Hur ska du prata i intervjun? Hur du intervjua dig själv i intervjuaren? Utöver detta är det mycket viktigt att ha ordbrytning för att lära sig engelska, i slutet av denna bok kommer du mikro ord som betyder att du bör komma ihåg så väl har gett så låt oss göra Kanplit PDF ge jag nu du Rapideks engelsktalande kurs och du ser vad Thi s bok-vilket är vad saker som finns kan ge dig fördelar.

Så låt mig ge dig lite mer information om Rapidux engelsktalande kursbok som kan gynna dig. Det erbjuder en effektiv och enkel kurs för att tala engelska fastnat på boken så att du kan tala en bra engelska. Modifierad och ändrad innebär att det är en bok baserad på ett nytt mönster där vad engelska pågår i dagens tid, tillsammans med det, hittar du också engelska och hindi ordböcker i denna bok så att om du inte vet något sätt kan du se det genom denna bok och tillsammans med dig kommer du att kunna föreslå att i vilken bok du minns ordet gruvdrift eller din mycket hjälpsam i att tala engelska i det dagliga livet, tillsammans med det du har fått höra om brev utarbetande i det så att du kan skriva ett brev väl på någon vad gör det göra för samtalet används i enkel sortering så att du kommer att kunna göra dig själv bättre, måste du dela den här boken med dina vänner att äta konversationer bland dem och de bör också säga den här boken. Att läsa så att när du pratar med dina vänner, du och engelska är det enklaste sättet att lära sig engelska på att lära sig bättre. Du börjar tala engelska för att själv låta dina vänner i ditt grannskap börja tala bra engelska med dina vänner successivt. Ladda ner PDF.

 

KLICKA FÖR ATT SLUTFÖRA NEDLADDNINGENInnehållet

DEL första पहला भाग (दस दिवसीय कोर्स)

1. Hälsningsfras på engelska अंग्रेजी में अभिवादन के प्रचलित वाक्य
2. Bra sätt ord på engelska अंग्रेजी में शिष्टाचार के कुछ वाक्य
3. Utropstecken på engelska अंग्रेजी में भावबोधक शब्द
4 ofta använda fraser अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांश
5. Alfabetet वर्णमाल
ाCapital och små bokstäver बड़े और छोटे वर्ण
kalligrafi सुलेखन
6. Uttal av alfabetet वर्गों का उच्चारण, वर्ण उच्चारण, संयुक्त-अक्षर, सं
युक्त स्वर D
iphthong रोमन लिपि में हिन्दी
7. Tysta bokstäver och versaler मूक और बड़े अक्षर
8. Siffror संख्याएंC
ardinals प्रधान अंक O
rdinals क्रमसूचक अंकA
bbreviation संक्षिप्त रूप r
oman अंकM
ultiplicative nummer गुणात्मक संख्याएं, f
raktionerad siffror अंशवाचक संख्याएं
9. Dagar och vecka दिन और सप्ताह
10. År och månader वर्ष और महीने


DEL andra दूसरा भाग (पच्चीस दिवसीय कोर्स)

Substantiv संज
्ञा nummer वचन
2. Genetive सम्बन्धकारक
3. Pronomen सर्वनाम
Personal pronomen पुरषवाचक सर्वनाम
Possessive pronomen संबंध वाचक सर्वना
मReflexive pronomen आत्मवाचक सर्वना
मRelative pronomen संबंधवाचक सर्वना
मInterrogative pronomen प्रश्नवाचक सर्वना
मDemonstrative pronomen संकेतवाचक सर्वना
मUniversal Pronoun यूनिवर्सल सर्वनाम
4. Kontraktion संकुचन
Affirmative स्वीकारात्मक
Negative नकारात्मक
Has/ Har/hade के संकुचित रू
पWil/ Skulle के संकुचित रूप, अन्य सहायक क्रियाओं, (hjälp verb) के संकुचित रूप
5. Meningen वाक्य utt
alanden कथनात्मकIn
terrogative प्रश्नवाचकI
mperative आदेशात्मक
Exclamatory विस्मयादिबोधक

6. Negativa meningar नकारात्मक वाक्य
7. Frågeformulär प्रश्नवाचक वाक्य
Ja-Nej typ हां-ना प्रका
रWh-typ डब्ल्यू. एच. प्रका
रAlternative typ विकल्पी प्रका
रTag-typ टैग प्रकार
deklarativ typ घोषणात्मक
8. Imperativa meningar आदेशात्मक वाक्
यCommands utan ämne कर्ता-विहीन आदेशCom
mands med ämne कर्ता-सहित आदेशComma
nd med låt लेट-सहित आदेश nega
tiva kommandon नकारात्मक आदेश P
ersuasiveCommands प्रेरणात्मक आदेश
9. Diverse modell meningar विविध नमूने के वाक्य
10. Artiklarna
11. Några hjälpverb कुछ सहायक क्रियाएं can/
kunde Kan/kan; Skall/bör; kommer/skulle; Måste/bör/användas; Våga/våga säga/behöver
12. Verb och deras tre bildar क्रियाएं और उनके तीनों रूप
13. Presens वर्तमान कालIndefi
nite अनियत वर्तमानNegati
ve Interrogative, Tags रूप närvara
nde kontinuerlig अपूर्ण वर्तमानPr
esent perfekt पूर्ण वर्तमान काल pre
fekten kontinuerlig पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमानकाल

Bindning:-pocketbok

Utgivare:-Pustak Mahal publikation

Upplaga:-november 2019

Storlek:-84 MB


Rapidex engelsktalande kurs PDF 
Hämta

14. förfluten tid भूतक
ाल tidigare obestämd अनियत/ अनिश्चित भूत
कालPast kontinuerlig अपूर्ण भूतक
ाल förbi perfekt पूर्ण भूतकाल, förbi perfekt kontinuerlig पूर्णात्मक अपूर्ण भूत, मिले-जुले वाक्य
15. Futurum भविष्यतकालFutu
re obestämd अनिश्चित भविष्यतकालFuture
kontinuerlig अपूर्ण भविष्यतकाल fram
tid perfekt पूर्ण भविष्यतकाले fra
mtiden perfekt kontinuerlig पूर्णात्मक अपूर्ण भविष्यतक
ाल26 मिले जुले वाक्
य 16. aktiv och passiv röst कर्तृ और कर्म वाच्य
17. Några adverb och Konjunktioner कुछ क्रिया विशेषण और समुच्चयबो
धकAlso/ endast Även/för; Antingen… eller Varken… eller Om… eller Inte bara utan också; Knappt! knappt Och så vidare, än mindre; Inte förr…. än/även…. Ännu/sista…. bör, snar
are än/inte mindre; än/för/… till
18. Preposition पूर्व सर्ग
Simple och komplexa prepositioner, स्थान-सूचक; समय-सूचक, हेतु, कारक उद्देश्य-सूचक, विरोध, छूट, निष्कर्ष, स्रोत, आशय-सूचक
19. Jämförande och superlativa ord तुलना और सर्वश्रेष्ठतासूचक शब्द
20. Omvandling av dömer वाक्य-रूपांतरणInt
erchange av assertive och Interrogative; Utbyte av jakande och negativt. Utväxling av bestämd och Exklamatory; Ta bort “Too”; Utbyte, av grader av jämförelse
21. Stavning वर्तनी/ हिज्ज
े22. Hur mycket är klockan? क्या बजा ह
ै? 23. idiom मुहावर
े24. Direkt och indirekt anförande प्रत्यक्ष और परोक्ष कथ
न25. Skiljetecken विराम चिह्न

RAPIDEX ENGELSKTALANDE KURSBOK

DEL tredje तीसरा भाग (आठ दिवसीय कोर्स)

Varierade meningar fafaut ensam

• My Motherland मेरी, मातृभूमि
• artighet och etikett विनम्रता और शिष्टाचार • kr
opp, hälsa och skönhet शरीर, स्वास्थ्य और सौंदर्य • h
älsning och tacksamhet अभिवादन और आभार ०
hem och familj घर और परिवार • bö
cker och läsning पुस्तकें और अध्ययन • t
räd, växter och Vegetation पेड़, पौधे और वनस्पतियां • för
siktighetsåtgärder och signaler सावधानियां
और संकेत • arbete och vila परिश्रम औ
र विश्राम • vi och vädret हम
और मौसम • fritid och nöje फुर्सत और मनोरं
जन • nöjen och smärta खुशियां और गम
• barndom, ungdom och ålderdom बचपन, यौवन और बुढ़ापा

• Bazar och shopping बाजार और खरीदारी
• affärer och yrke लेन-देन और धन्धा • klänn
ing och mat वेशभूषा और खान-पान • kän
slor och känslor भाव और मनोविकारAnger क
्रोध, tillgiv
enhet स्नेह, gräl
झगड़ा (IV) F
oregiveness क्षमाAdvice
och yttrande सलाह और सम्मति • fåg
lar och Beasts पक्षी और पशु • kä
rlek och äktenskap प्रेम और विवाह…
• kontor och bank दफ्तर और बैंक

DEL fjärde चौथा भाग (दस दिवसीय कोर्स)

Konversation वार्तालाप

Far och dotter पिता और पुत्री mor
och son मां और पुत्र att pra
ta med en tjej एक लड़की से बातचीत att
prata med en pojke एक लड़के से बात
चीत konversation mellan två studenter दो विद्यार्थियों की att
göra sig redo för Office बातचीत ऑफिस जाने की
ankomst av en gäst तैयारी मेहमान के
पर att prata med en tjänare नौकर स
े बातचीत en födelsedagsfest ज
न्म दिन पर möte på vägen राह पर चलत
े हुए vid busshållplatsen ब
स स्टाप पर att prata med klassläraren कक्षा अध्यापक स
े बातचीत på bokhandlaren ‘ s Shop किताबों
की दुकान पर boka en trunk Call टूक का
ल बुक करना vid General Store जनरल
स्टोर पर på institutions arkivet डिपार्टमेंटल स्
टोर पर på järnvägs plattformen रेलवे प्लेटफा
र्म पर en olycka एक दुर
्घटना på flygplatsen हवाई अड्
डे पर på bankens öppnings konto बैंक में खाता खो
लना besöker en patient बीमार को दे
खना frågar adress पता पूछना
inför en intervju साक्षात्कार के समय fi
nansiella frågor अर्थ सम्बन्धी बातचीत d
ag till dag svårigheter दैनिक कठिनाइयां

RAPIDEX ENGELSKTALANDE KURS

FEMTE delen पाँचवां भाग (पाँच दिवसीय कोर्स)

Ordbildning och ordförråd शब्द रचना-और शब्द भण्डार

Affixation (अफिक्सेशन)
Affixering उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, नकारात्मक उपसर्ग, विपरीतार्थक उपसर्ग, अपकर्षक उपसर्ग, अवस्था-आकार-सूचक उपसर्ग, व्यवहार-सूचक उपसर्ग, स्थान-सूचक उपसर्ग, समय-सूचक उपसर्ग, संख्या-सूचक उपसर्ग, अन्य उपसर्ग, •
suffix प्रत्यय, संज्ञा प्रत्यय, विशेषण प्रत्यय, क्रिया से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, क्रिया बनाने वाले प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, अन्य प्रत्यय föreningar संयुक्त शब्द, •
Reduplikatives, omvandling रूपांतरण, blandningar सम्मिश
्रण • föreningar (कम्पाउण्ड्स) संयुक्त श
ब्द • ord ofta förvirrade उलझाने वाले शब्
द • nationalitet ord राष्ट्रीयता सूचक शब्द
• antonyms विलोम शब्द
• vissa utländska ord och fraser på engelska अंग्रेजी में कुछ विदेशी शब्द और वाक्यां
श • ett ord substitution अनेक के स्थान पर एक शब्द
• djur rop och andra ljud जानवरों की बोलियां और अन्य आवाजें ० kolle
ktiva fraser समूहवाचक वाक्यांश ० vissa
fastställda jämförelser कुछ निश्चित उपमाए

Storlek:-143 MB

Rapidex engelsktalande kurs PDF uppdaterad på 2019

DEL sjätte छठा भाग (दो दिवसीय कोर्स)

Översättning अनुवाद

Ladda ner PDF.

ANNEXURE (परिशिष्ट)
del sjunde सातवां भाग (परिशिष्ट-1)

Ordbok (डिक्शनरी)

DEL åttonde आठवां भाग (परिशिष्ट-2)

स्मृतिवर्धक टिप्स

DEL nionde नौवां भाग (परिशिष्ट-3)

अंग्रेजी सीखने की प्रभावी तकनीक

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!