Artificiellt intelligent robot kommer att vara framtidens teknik och dess utveckling

Man tror att tiden framöver kommer att vara roboten, det vill, varje arbete kommer att utföras av en robot, som om det kommer att vara i rymden. Nu kommer människan inte att skickas till roboten. Varför skulle detta ses som vår historia vittnar om detta många gånger ett försök gjordes att skicka människor till rymden och många gånger människor har gått i rymden, men många gånger hände det att den mänskliga inte kunde komma tillbaka från rymden, dess innebörd det är en stor risk för människor När de går in i rymden. Egentligen finns det ingen luft i rymden. Hur många gånger lufttrycket ökar på grund av vinden eller på grund av olika problem människor dör där om vi inte känner till deras ben, då skulle vi bättre förstå att skicka robotar till denna plats. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!