Egenskaper hos en framgångsrik elev som varje elev ska ha.

Student livet är mycket annorlunda. Om din elev lever bättre än ditt liv, så kan hela ditt liv vara bra. Jag menar att du förbättrar ditt studentliv, du vill alltid göra nya saker. Om du är intresserad av att lära, samt att bli en bra elev, ta bra saker i dig själv, om du lär dig att ta bra saker, då kan du gå vidare. Ingen kommer att sluta, så jag berätta lite mer fakta att bli en bra elev så låt oss se.Förmåga: en kvalificerad student har så mycket kvalifikationer att han kan använda utbildning för att uppnå kreativa mål.

Dicipline: varje elev bör förstå vikten av disciplin, genom att sätta något arbete, det finns en negativ inverkan på hans förmåga och han misslyckas med att nå sitt mål.

Förmåga att förstå snarare än att minnas: resultaten av olika forskning säger att studenten bör betona förståelsen av att hålla sin lektion; minnas den del av principen spelar tillsammans med dagarna i skolan eller College, men vad som förstås en gång förstås i hjärnan bortsett från detta, bör en elev ha följande egenskaper också.

Expansion av intressen: du får många möjligheter att öka omfattningen av forskning i nya skolor på School College. Du kommer aldrig att få sådan biblioteks utrustning och miljö igen. Om du vill kan du lära dig något från läroplanen aktiviteter som pågår där, om du alltid kommer att vara nedsänkt själv och om du bor med människor som lever då du inte kommer att kunna lära sig något, så gör din vänskap med bra studenter.

Öppet sinne: du bör ha respekt för nya idéer och idéer. Det är inte så att du alltid letar efter nya idéer, det innebär att om några nya idéer kommer till ljus, sedan efter att ha antagit det på grundval av samvete, inte vara sent gör du alltid försöka ta godhet inom dig själv och ta ut det onda. Det kommer att hjälpa dig att göra en stor. Varje stor person håller godhet med dig. Det skulle lämna det onda.

Ödmjukhet: någon vet att han kommer att inse något; Att lära sig resten; Det hade inte någon betydelse. Att veta mycket är att lära sig det. Det är en bra sak att lära sig, men varje person bör känna till gränserna för sin kunskap. Historiskt, utbildning och kunskap som har gått på den kunskap som vunnits på grund av detta det har en omfattning att hålla sig inom dina gränser och försöka uppfylla alla dina arbete. Vikten av utbildning eller punjabi är mycket användbart men det betyder inte att du kommer att bli en bra elev själv, utan ansträngning, är ingenting möjligt utan att tänka att du ska gå framåt varje steg tänkande ditt eget tänkande och förståelse hjälper dig att flytta Framåt.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!